MAIN MENU
ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป ทั้ง 5 สาขา เปิดให้บริการครบวงจร พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น รับประกันคุณภาพด้วยรางวัลมากมายและประสบการณ์กว่า 25 ปี

WORK WITH US

ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ด้วยกันดีกว่า

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป


ร่วมงานกับเรา

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป ทั้ง 5 สาขา ให้บริการครบวงจรครอบคลุมบริการรถยนต์ฮอนด้าในทุกด้าน กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อน ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป และพร้อมเติมโตไปด้วยกัน

DOCUMENT

" เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน "

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาวุฒิการศึกษา

รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

สำเนาบัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

เอกสารอื่น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา


ขั้นตอนการสมัครงาน

กรอกใบสมัคร
สัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคล
รอทราบผลการสมัครงาน