MAIN MENU
ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป ทั้ง 5 สาขา เปิดให้บริการครบวงจร พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น รับประกันคุณภาพด้วยรางวัลมากมายและประสบการณ์กว่า 25 ปี

HONDA ULTIMATE CARE

รายละเอียด


บริการพิเศษ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ สิทธิพิเศษเฉพาะคนสำคัญของฮอนด้า ในการให้บริการรับประกันคุณภาพรถยนต์ โดยเพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี หรือระยะทาง 40,000 กม. ต่อจากระยะเวลา หรือระยะทางการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. แรกสิ้นสุดลง ให้คุณจ่ายเบาๆ ในราคาที่สุดคุ้ม โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรง และค่าอะไหล่ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมให้บริการดูแลรถคุณด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ


honda ultimate care

คุณภาพมาตรฐานที่คุณเชื่อมั่นจากฮอนด้า

1.รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร

2.รถยนต์ที่มีการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ

3.รถยนต์ที่ไม่ได้ผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามายังประเทศไทย โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

4.รถยนต์ที่ใช้แข่งขันความเร็ว ใช้รับจ้าง หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ

5.รถยนต์ที่มีการดัดแปลง ติดตั้ง อะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ฮอนด้าฯ

6.รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

7.รถยนต์ที่มีการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์


เงื่อนไขการสมัคร ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

1.รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร

2.รถยนต์ที่มีการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ

3.รถยนต์ที่ไม่ได้ผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามายังประเทศไทย โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

4.รถยนต์ที่ใช้แข่งขันความเร็ว ใช้รับจ้าง หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ

5.รถยนต์ที่มีการดัดแปลง ติดตั้ง อะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ฮอนด้าฯ

6.รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

7.รถยนต์ที่มีการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์


honda ultimate care